Förändringar som påverkar framtidens företagande!

Ändrade shoppingvanor. Mer konsumtion via e-handel direktleverans till dörren. Även dagligvaror och livsmedel men många andra tjänster som bygg, trädgård, medicin med mera.

Digitalisering av fler tjänster för privatpersoner. Exempelvis utkörning.

Mer arbete online. Fler jobbar hemma och på distans. Möten blir effektivare.

Behovet av säker digital teknik ökar i och med distansarbete.

Utomhus har blivit viktigare i och med restriktioner för social distansering. Aktiviteter och besöksmål utomhus kommer att efterfrågas mer. Vandringsleder, paketering av boende kopplat till utomhus ökar. All form av utomhusaktiviteter som skidåkning, cykling, vandring, kajak med mera kommer att öka. Aktiviteter man kan göra lite för sig själv.

Arbetslösheten ökar. Det ger också ökade möjligheter för bra rekrytering för de företag som klarar sig bättre i krisen. Samtidigt blir det ”köparens marknad”. Löner kan gå ner en del till följd av konkurrens om jobben. Värdet på att ha ett jobb ökar även om det inte är en trygghet i sig längre. Företag som var välmående för några månader sedan säger upp sin personal.

Hållbarare samhällen och företag. Möten online, färre resor, ändrade konsumtionsvaror med mera. Vi kommer omvärdera mycket vi gjort tidigare och hitta nya sätt. Arbetslivet kommer förändras till stora delar med fokus på flexibelt och uthålligt.

Lokalisering istället för globalisering. Våra lokal marknader blir viktigare i spåren av hur sårbar den globala marknaden är i utsatta lägen. Lokala producenter blir viktigare

Ökat antal konkurser. Mindre konkurrens på kort sikt för de företag som är bättre rustade. På lång sikt skapas ökad konkurrens när nya pigga och hungriga företag startas.

Perfekt läge för att testa nytt - ideér, affärsmodeller och produkter.

Sverige kan bli en positiv ”snackis” genom sin hantering av coronakrisen. Sverige har valt en annan väg än dom flesta andra länder med färre restriktioner. I och med det har Sverige också ett försprång till andra länder. Både ekonomiskt men även psykosocialt. Medan andra länder tappar upp emot 90% av sin BNP på kort tid tappar Sverige 25-30%.

Fler kommer prioritera om sina liv. Både privat och på arbetet. Livskvalitet hamnar i fokus igen. Distansarbete, nya sätt att jobba, 8:a timmars-dagen utmanas med mera.

Resor och semester kommer ändras till mer lokalt på kort sikt och på lång sikt kommer nya förutsättningar skapas för att världen inte skall drabbas av liknande lägen igen.

Livsstil och hälsa kommer vara viktigare än någonsin. Vi kommer försöka hålla oss friskare och äta mer nyttigt till vardags. Träning, kost och andra påverkansfaktorer kommer hamna i fokus. Alla produkter och tjänster som kan få oss att bli bättre rustade som människor kommer vara intressant för fler.

Beredd, planerad och säker. Värdet av säkrad tillgång på material, råvaror, medicin, livsmedel med mera kommer öka. Företag och privatpersoner kommer ”säkra upp” sina liv och verksamheter mer. Lagring kommer öka och behovet av inhemsk nationell produktion kommer efterfrågas.

Uthållighet och buffert. Företag och privatpersoner kommer skapa uthållighet och reserver för att klara kriser bättre.