Stark image

Kund: Swecamp

Foto och post-production: Nathalie Chávez
Creative director: Fredérick Lindström

Vi hjälper hela tiden den frivilliga campingkedjan Swecamp att utveckla och förstärka sitt varumärke. Under sommaren har vi varit på flera olika Swecamp-anläggningar för att skapa en bildbank med nya imagefoton som kedjan kan använda centralt och för enskilda anläggningar. Anläggningarna vi besökte var Daftö i Strömstad och Kronocamping i Lidköping.

Tillbaka