Relation

Kund: Bostadsbolaget

Produktion: Nicklas Örnros, Hanna Tonek Bonnett
Foto: Nathalie Chavez, Frederick Lindström

Sedan 2012 producerar vi tidningen Bostadsbladet åt det kommunala Bostadsbolaget. Tidningen är ett bra exempel på ett uppdrag där vi hjälper kunden hela vägen – från redaktionsmöten till text, foto, produktion, tryck och, vissa nummer, även distribution. Med sina två nr per år är Bostadsbladet är en uppskattad tidning hos kundens kunder – hyresgästerna. Dess styrka är att den är helt redaktionell, fri från annonser och att den ger kunden en egen kanal för korrekt och saklig information. Innehållet utgörs av artiklar och reportage som bjuder läsarna på intressant och inspirerande läsning inifrån och om verksamheten.

Vart annat nummer delas ut till hyresgäster, vart annat nummer till hyresgäster samt alla hushåll i kommunen.
Det framtagna materialet används inte enbart till tidningen.
– Innehåll används även i våra digitala kanaler, som webbplatsen och Facebook, berättar Annelie Wredberg, informatör vid Bostadsbolaget, och fortsätter:
I tidningen informerar vi bland annat om om vad som händer i våra bostadsområden och vilka byggprojekt som pågår. Vi visar upp anställda som har nära kontakt med våra hyresgäster. Vi vill att tidningen ska hjälpa till att skapa stolthet hos medarbetarna och hos våra hyresgäster och vi har en väldigt positiv respons från våra läsare.

DesignProduktionProjektledningFotoBildbehandling

Tillbaka