Relation

Kund: Bostadsbolaget

Produktion: Nicklas Örnros, Hanna Tonek Bonnett
Foto: Nathalie Chavez, Frederick Lindström

Sedan 2011 har vi förtroendet att producera tidningen Bostadsbladet för Bostadsbolaget i Västervik. Till skillnad från många andra kundtidningar som är helt eller delvis annonsfinansierade, är Bostadsbladet helt redaktionell – vilket betyder att kunden kan styra över och att innehållet fokuseras 100% på målgruppen.
Bostadsbladet är ett bra exempel på ett uppdrag där vi hjälper kunden hela vägen – från gemensamt redaktionsmöte till text, foto, produktion, tryck och distribution.

Med sina två nummer per år är Bostadsbladet ett viktigt verktyg i företagets externa information och kommunikation.
Och det framtagna materialet används inte enbart till tidningen.
– Innehåll används även i våra digitala kanaler, som webbplatsen och Facebook, berättar Annelie Wredberg, informatör vid Bostadsbolaget, och fortsätter:
I tidningen informerar vi bland annat om om vad som händer i våra bostadsområden och vilka byggprojekt som pågår. Vi visar upp anställda som har nära kontakt med våra hyresgäster. Vi vill att tidningen ska hjälpa till att skapa stolthet hos medarbetarna och hos våra hyresgäster och vi har en väldigt positiv respons från våra läsare.

Fakta

Format: A4
Utgivning: 2 ggr/år
Sidomfång: 12-16 sid.
Upplaga: 6.000-20.000 ex.
Distribution: Vissa nr enbart till hyresgäster, vissa nr även till alla hushåll i Västerviks kommun.

DesignProduktionProjektledningFotoBildbehandling

Tillbaka