Redaktionellt

Kund: Västervik Framåt

Foto: Nathalie Chavez
Assistent: Hanna Tonek Bonnett

Magasinet Västervik 365 ges ut två gånger per år av Västervik Framåt och delas ut till samtliga hushåll i Västerviks kommun. Det är ett inspirationsmagasin som fångar olika spännande branscher, fritidsintressen och människor som bor och kommer från Västervik.

Vi på Everday har fått i uppdrag att porträttera bland annat människor som brinner för olika outdooraktiviteter.

ProjektledningFotoBildbehandling

Tillbaka