Content production

Kund: Tjust Behandlingsfamiljer

Produktion och bearbetning: Nicklas Örnros

Vi arbetar med Tjust Behandlingsfamiljer sedan många år. Ett löpande uppdrag är att bistå i informations- och kommunikationsarbetet mot kunder och intressenter genom innehållsproduktion, s.k. content production. Det innebär att vi bearbetar, skriver, producerar och publicerar material till fyra olika kanaler – digitala nyhetsbrev, Mynewsdesk, Facebook samt kundens webbplats.

Genom att samma material, om än modifierat beroende på kanal, används i flera kanaler får materialet stor spridning och blir kostnadseffektivt att ta fram.

Content production

Tillbaka